NÄPPÄRÄ VERA VERKKOKAUPPA

Yksityisyyssuojatiedote ja evästeilmoitus

Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään ja antaa täsmälliset, oikeat tiedot.

Näppärä Vera -verkkokaupan kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Yhteydet joissa siirretään luottamuksellia tietoja verkossa, esimerkiksi asiakastietoja, ovat vahvasti salattuja SSL-tekniikkaa käyttäen.

Näppärä Vera Ky ei tallenna tai pyydä asiakkaiden henkilötunnusta, pankkitunnuksia tai -yhteystietoja tai luottokorttitietoja.

 

Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

REKISTERINPITÄJÄ

Näppärä Vera Ky (Y-tunnus: 2199214-1)
Tiakkavaarantie 1
82815 Marjovaara
Raija Kilpeläinen
Puhelin +358 040 5910 840
Sähköposti verkkokauppa@napparavera.fi

REKISTERÖIDYT

Näppärä Vera Ky:n asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Näppärä Vera Ky:n tuotteiden toimittaminen asiakkaille ja tilausten arkistointi. Tietoja voidaan käyttää myös ostokäyttäytymisen seurantaan.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella mainontaan, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Näppärä Vera Ky:n asiakkaaksi tai ostanut sieltä tavaraa.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Tilaushistoria

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen verkkokauppa@napparavera.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
  • julkisista rekistereistä, kuten YTJ

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Näppärä Vera Ky:n ulkopuolelle.  

KÄSITTELYN KESTO

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakasrekisteriä käsittelevät Näppärä Vera Ky:n työntekijät.  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUTOLELLE 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

EVÄSTEILMOITUS

Tietoa evästeistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteellesi vieraillessasi verkkosivuilla. Useimmat sivustot käyttävät evästeitä. Evästeisiin tallennettavia tietoja hyödynnetään mm. käyttökokemuksen parantamiseen, henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen, turvallisuuden parantamiseen ja tietojen keräämiseen verkkosivujen käytöstä.

Tällä verkkosivulla käytettävät evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää kolmea erityyppisiä evästeitä:

  • Sivuston omat evästeet. Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivuston sujuvan toiminnan kannalta.
  • Google Analytics sekä Sumo –palveluiden evästeet. Näillä evästeillä kerätään tietoa mm. kävijämääristä ja vierailluista sivuista. Emme pyri tunnistamaan yksittäisiä kävijöitä kerätyn tiedon perusteella.

 

 

 

Copyright © 2019 Näppärä Vera